Coraz więcej ludzi decyduje się na spędzenie wakacji w sposób aktywny. Jedną z form aktywnego wypoczynku jest żeglarstwo, a także jachting. Do uprawiania tej dyscypliny sportowej potrzebny jest zbiornik wodny i oczywiście jacht. Kogo nie stać jednak na zakup własnego sprzętu może wyczarterować jacht.

Jacht, jest to jednostka pływająca, która posiada napęd żaglowy lub motorowy, w zależności od konstrukcji i wyposażenia, służy najczęściej do celów turystycznych. Jachty budowane są także do rekreacji, uprawiania sportów, a także do celów szkoleniowych. Jachty żaglowe wyposażone są często w napęd motorowy.

Nazwy jacht nie stosuje się do wszystkich jednostek pływających. Nie odnosi się ona do jednostek służącym określonym celom użytkowym: patrolowym, ratowniczym, militarnym, transportowym i gospodarczym. Jachty, jako odrębna kategoria statków wodnych zaczęto wyodrębniać od XVII do XIX wieku.

Klasyfikacja jachtów odbywa się za pomocą kilku kryteriów. Biorąc pod uwagę rodzaj napędu, wyróżniamy jacht żaglowy, żaglowo-wiosłowy, żaglowo-motorowy i motorowy.

Ze względu na przeznaczenie wyróżniamy jachty szkoleniowe, turystyczne, turystyczno-regatowe, regatowe i specjalistyczne.

Biorąc pod uwagę akwen, po którym poruszają się jachty, mamy jachty śródlądowe, zatokowe, morskie i oceaniczne.

Ze względu na liczbę kadłubów wyróżniamy jachty jednokadłubowe, wielokadłubowe, a wśród nich dwukadłubowe (katamaran i proa), trzykadłubowe, czyli trimaran, czterokadłubowe, czyli quadramaran, gdzie dwa kadłuby wyglądają identycznie jak katamaran, a dwa pozostałe mają formę wysuwanych pływaków.

Ze względu na liczbę masztów, mamy jednomasztowe: ket, slup i kuter, dwumasztowe: jol, kecz i szkuner, oraz trzymasztowe i więcej masztowe: bark, fregata (żaglowiec).

Dodatkowo wyróżniamy jeszcze jachty mieczowe, mieczowo-balastowe i balastowe.

Ze względu na techniczne wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających, jachty przydzielane są do czterech kategorii:

  1. kategoria A – oceaniczna,
  2. kategoria B – pełnomorska,
  3. kategoria C – przybrzeżna i
  4. kategoria D – na wady osłonięte.

Podział ten bierze pod uwagę rodzaj rejsu, siłę wiatru a także wysokość fal po jakich mogą pływać te jednostki.